Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Všeobecné informace ke zpracování osobních údajů

Tento dokument popisuje, jak společnost Shipi s.r.o. (dále jen „Provozovatel“) zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava 1 pod vložkou č.j. 153879/B , se sídlem, Šustekova 3697/49 , Bratislava – městská část Petržalka 851 04, IČO: 53906578, IČ DPH: SK2121527397, nakládá s osobními údaji fyzických a právnických osob jako Správce a zpracovatel osobních údajů a poskytuje zpracování a ochraně poskytnutých osobních údajů.

Provozovatel stránky www.armosh.cz odpovídá za zpracování osobních údajů podle nařízení parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ako volném pohybu takových údajů, (dále jen GDPR). Provozovatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje, zmíněné níže, nebudou poskytnuty třetí straně a budou používány výhradně pro potřeby provozovatele internetového obchodu www.armosh.cz. Osobní údaje, které se zadávají při nutných účetních operacích a při vytváření objednávky, považujeme za důvěrné a budou chráněny před zneužitím.

Rozsah zpracování osobních údajů pro účely uskutečnění objednávky, případně zaslání výhry v soutěži.

Účely zpracování osobních údajů: plnění smlouvy, vystavení daňového dokladu, kontaktování zákazníka v souvislosti s objednávkou.

Právní základ zpracování osobních údajů: Zpracování osobních údajů zadaných pro vytvoření objednávky – jméno, příjmení, titul, ulice a číslo, PSČ a město, které jsou nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána (dle zákona č. 222/ 2004 Z. z. o dani z přidané hodnoty). A zpracování osobních údajů e-mail a telefonní kontakt pro plnění smlouvy.

Doba uchovávání osobních údajů: Doba uchovávání není přesně stanovena, jelikož uchovávání údajů závisí na několika kritériích. Dotčená osoba má však právo písemnou formou na adrese sídla provozovatele nebo e-mailem na adrese info@armosh.cz odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Jako dotčená osoba má účastník soutěže práva ve smyslu § 28 zákona o OOÚ (dále jen „zákon o OOÚ“) na základě písemné žádosti nebo osobně u provozovatele žádat o opravu nesprávných, neaktuálních nebo neúplných údajů a další práva uvedená v § 28 cit. zákona. Dotčená osoba odesláním svých osobních údajů za účelem vytvoření objednávky či registrace potvrzuje, že jej provozovatel seznámil s podmínkami zpracování svých osobních údajů podle § 15 ods. 1 zákona o MOP a že mu byly známy všechny potřebné informace podle zákona o OOU.

 

 

 

 

armosh_newsletter

Buďte vždy dobře informováni!

Zaregistrujte se k odběru Newsletteru a nepromeškejte naši atraktivní nabídku:

Sleva 5% na Váš další nákup!

Byli jste úspěšně přihlášen k odběru Armosh novinek!

0
    0
    Nákupní košík
      Calculate Shipping
      Najdete nás i na MALL.CZ